Varna24.BG: “Експерти сигнализират: Населени места край Варна и курортите са без медицинска помощ до 20-та минута?” (анализ на Д-р инж. Дойчин Ников)

Loading

По официални данни само 58 % от населените места, обслужвани в страната, имат възможност да получат спешна медицинска помощ до 20-та минута (код жълто), което в някои случи може да бъде и фатално. 27 % населени места в страната могат да получат спешна медицинска помощ между 20-та и 30-та минута и 15% населени места в страната могат да получат спешна медицинска помощ над 30-та минута.

За територията на филиал Варна (ФСМП) при специален режим в рамките на града може да се покрие 100% код жълто от възможност за спешна медицинска помощ до 20-та минута, но за околните села и курортни комплекси това е непосилна задача, научи Varna24.bg от анализ, предоставен за медията ни.

Експерти и специалистите от Спешна помощ смятат, че нормата от 8 минути достигане до адрес (при спешен случай в Европа) много трудно може да се спазва, особено при трафик натоварване по маршрута.

В околните до ФСМП – Варна курорти “Св. Св. Константин и Елена“ и “Златни пясъци“, с. Казашко, с. Каменар, с. Константиново, с. Приселци, с. Звездица и с. Тополи, при отправна точка стоянката на екипите на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ – Варна, екипите могат да покриват времево само кодове жълто (до 20-та минута) и зелено (над 20-та минута) от възможност за получаване на спешна медицинска помощ, посочват анализи на СНЦ “КЧИЗ“.

Център за спешна медицинска помощ – Варна обслужва население от 472 926 жители, на територия 3820 кв. км. Спешната помощ се оказва с 8 стационарни екипа (СЕ) в градовете Аксаково, Девня, Белослав, Провадия, Вълчи дол, Бяла, Долни чифлик и Дългопол, 6 реанимационни екипа (РЕ) и 15 медицински екипа (МЕ).

Направени анализи от СНЦ “КЧИЗ” и от Д-р Десислава Кателиева от Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна потвърждават, че при условия на пътя при нулева натовареност на екипа в момента на повикването от стоянки, се оказва, че на територията на ЦСМП – Варна от 172 населени места екипите (Спешна помощ) могат да достигнат:

– до 8-ма минута (код червено) – до 14 населени места (8,1%);

– до 20-та минута (код жълто) – до 119 населени места (69,1%);

– над 20-та минута (код зелено) – до 39 населени места (22,8%).

Анализите показват, че над 80% от населените места край Варна и техните жители са в рискова зона – особено при трафик от натоварване по маршрута, инцидент или ПТП по маршрута, или при влошаване на времето или при непроходими пътища през зимните месеци.

Всеки живот е важен, независимо от възраст, местоживеене или финансово състояние, затова всеки човек трябва да има равнопоставен и своевременен достъп до дейностите по запазване на живота, коментира за Varna24.bg Д-р Дойчин Ников от СНЦ “КЧИЗ“.

Спешната помощ в България работи при нарастващо натоварване, което затруднява своевременността на обслужване на спешните пациенти.

Неравномерното разпределение на екипите, кадровият дефицит и не прилагането на единни правила за работа според степента на спешност, са главни бариери пред постигането на своевременен и равнопоставен достъп на пациентите в болничната и извън-болничната спешна помощ в България.

При наличие на 90 реанимационни екипа в цялата страна, липсва санитарна кола, отговаряща на европейския стандарт за санитарен автомобил тип С (транспортно средство за спешно лечение с прилагане на напреднали техники за поддръжка на живота и мониторинг). Всички санитарни коли у нас са закупени като санитарни коли тип А, след което са до-оборудвани като коли тип В и С, показват също анализи на експерти на Клъстер Черноморска Икономическа Зона.

На 25.03.2016 г. е приета карта на спешната медицинска помощ като Приложение №35 на Националната здравна карта където е заложен минимален брой и разпределение на лекарите в първичната извънболнична медицинска помощ като в Община Варна изискванията са за наличие в с. Каменар – 1 лекар, с.Константиново – 1 лекар и с.Звездица – 1 лекар.

Също спрямо приета карта на спешната медицинска помощ – минимален брой и разпределение на лекарите по дентална медицина в първичната извънболнична помощ – в с. Каменар – трябва да 1 лекар, с.Константиново – 1 лекар и с.Звездица – 1 лекар.

“Към момента в с. Каменар при над 2600 жители, в с. Константиново над 1100 жители и в с.Звездица над 1000 жители – липсва практически дежурен лекар и липсва наличието на елементарен здравен пункт – работещ, функциониращ и оборудван на европейско ниво, което е просто недопустимо в 21-век за България!“, коментира Д-р инж. Дойчин Ников от СНЦ “КЧИЗ“.

Анализът на възможните времеви интервали за достигане от стоянките в съответните филиали до отделните населени места показва, че отдалечеността и влошената инфраструктура водят до малък дял на вероятно изпълнение на повикванията до 8-та минута в 8,1% от населените места. Относително голям е делът на селищата, повикванията от които са изпълними до 20-та минута – 69,2%. Изпълнимостта след 20-та минута е за 22,7% населени места. Ниският процент на вероятно изпълнение на повиквания до 8-та минута (код червено) показва неоптимално разпределение на екипите на територията на ЦСМП Варна и необходимост от търсене на допълнителни варианти за реагиране.

Филиал Аксаково обслужва 24 села и е най-големият по площ и население филиал. При наличната инфраструктура, времето за достигане от стоянката на мобилните екипи в гр. Аксаково до с. Кичево, с. Ботево, с. Генерал Кантарджиево, с. Новаково и с. Радево е повече от 20 минути. През зимните месеци пътищата до 9 от селата стават труднопроходими, а до 8 от селата се стига по лоши пътища, което ще направи достигането по заложените времеви интервали за код червено и жълто практически неизпълнимо.

Филиал Белослав е малък филиал, но част от селата му се намират от двете страни на плавателния канал на Варненското езеро. По тази причина достигането от стоянката в гр. Белослав дори до най-близкото с. Езерово е невъзможно за 8 минути, защото се налага преминаване на канала с ферибот, а през нощта, когато той не работи, се налага да се заобикаля през с. Разделна, за да се премине от другата страна на канала.

Филиал Бяла, той обслужва широка плажна ивица от устието на река Камчия до гр. Обзор, както и един участък от пътя Варна-Бургас с голяма честота на пътно-транспортни произшествия (ПТП). Практически до 8-мата минута достигане на екипите от стоянката във ФСМП – Бяла е възможно само за гр. Бяла. Инфраструктурата е добра само до две от всичките 13 населени места, като позволява навременен достъп до 20-та минута. Поради трудната проходимост при планински терен и лоши пътища достигането е възможно със закъснение за код червено и жълто до курортен комплекс Иракли, с. Емона, с. Козница, с. Казичина, с. Паницово, с. Раковско, с. Господиново, с. Дюлино, с. Попович и с. Самотино.

Филиал Провадия е голям филиал, на територията на който все още има общинска болница. До по-голямата част от селата екипите от стоянката си в гр. Провадия достигат до 20-тата минута. Този филиал обслужва част от магистрала Варна-София, където освен чести катастрофи с леки автомобили, има и ПТП с автобуси. Така например, през април 2003г. при ПТП с автобус с двама загинали и шест пострадали са ангажирани всички налични екипи на ЦСМП – Варна, за да извозят пострадалите пътници до болница в гр. Варна, при което практически няколко часа не са обслужваха останалите спешни повиквания в града. Осем от населените места в района, обслужван от ФСМП – Провадия са на повече от 20 минути достъп от стоянките.

Филиал Долни чифлик обслужва общо 32 села. На територията на този филиал има два големи курортни комплекса – Шкорпиловци и Камчия, които през летните месеци повишават натовареността на спешните екипи поради водните инциденти и големия брой туристи. Този филиал покрива и немалка част от магистрала Варна-София и пътя Варна-Бургас, които се отличават с висока честота на ПТП. До 5 от населените места екипите не могат да достигнат от стоянката в гр. Долни чифлик за по-малко от 20 минути.

Филиал Дългопол е вторият по-отдалеченост филиал в ЦСМП – Варна, като се отличава с много трудно проходими пътища, но сравнително висок процент от населените места се покриват до 20-та минута от мобилните екипи от стоянка в гр. Дългопол.

Анализ на Д-р инж. Дойчин Ников, сдружение Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ)

 

Д-р инж. Дойчин Ников, СНЦ КЧИЗ

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (bsezcluster.org), автор на мащабни проекти за Варна, подкрепени в пълен обем вече от 5 области и 8 общини от Североизточна България, от г-н Иван Портних – кмет Община Варна и от комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към местния парламент, подкрепени и от общини Белослав, Девня и Аксаково в конкретни съгласувани проекти:  «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway за Североизточна България;  «Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ» в близост Фериботен комплекс Варна и   «Втори Аспарухов мост на две нива» съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна.


Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за гр. Варна от Д-р инж. Дойчин Ников ...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share