Д-р инж. Дойчин Ников: “Индустриални зони и пристанище Варна-Запад са ключът за привличане на мащабни инвестиции край Варна.”

Loading

Варна има всички дадености и неограничен потенциал да стане един нов логистичен хъб и търговска врата към Централна Европа с едно модерно дълбоководно пристанище с развита крайбрежна индустриална зона.
Наличните ни дадености от Варненското езеро с 44 км брегови ивици, пристанищен комплекс с фериботни линии към Кавказ, налични ЕС фондове и програми от над 8 млрд. евро са възможности, който всеки разумен държавник в Европа и във Варна бил използвал за да промени като бъдеще за благото на една нация. Ще се боря и ще работя за тази възможност от едно ново бъдеще за Варна и за Североизточна България от нова посока.

Като председател на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона” и ръководител на един деен екип на клъстера от млади хора ще се борим град Варна и област Варна да има:
✔️ Втори мост, който да бъде планиран и заложен за финансиране по ОП 2020-2027. Проекта може да бъде стартиран до 2025 година и реализиран до 2030 година при наличието днес на 85% безвъзмездно финансиране от Европа и държавна воля, ако проект за втори мост бъде подаден към ЕК (Брюксел) през 2019 година!
✔️ Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ до Фериботен комплекс Варна да бъде планиран и заложен за финансиране по ОП 2020-2027. Подобни експо центрове от години има Барселона (Fira Barcelona) и много градове в Румъния (Eurobusiness Park Oradea, Dragonul rosu и Констанца), който са финансиране изцяло чрез ЕС финансиране още ОП2007-2013.
✔️ Нова индустриална зона “Девня-Белослав” над 2500 декара към Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) непосредствено изградена до Община Девня, до Община Белослав и до Пристанище Варна – Запад на брега на Варненското езеро, която ще даде нова посока и нов мащабен икономически растеж на цялата област Варна, градове Варна. Девня и Белослав с нови работни места.

Само при наличието на държавна воля и на прогресивни държавници днес с поглед отправен в бъдещето, при условия от наличие днес на ЕС безвъзмездно финансиране над 8 млрд.евро за България, наличието на готови проекти с обосновки и анализи, и с налична мащабна подкрепа към проект за Европейски Експо Център Варна заявена в СНЦ”КЧИЗ” от Областна администрация Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе, общини Аксаково, Девня, Шумен, Добрич и Русе, такъв мащабен експо център от международен ранг може по етапно да бъде реализиран през ОП 2020-2027 година чрез етапно планиране от 700 до 3500 декара.

Непреклонно вярвам, че с подкрепата на всички млади, ерудирани българи и варненци – това са едни напълно реални и дългосрочни цели – напълно постижими за Варна и България!

България показа чрез успешният пример и модел за публично-частно партньорство (ПЧИ) на Тракия Икономическа Зона (ТИЗ) до Пловдив на един дългосрочен проект от 20 години на СНЦ “ТИЗ” и на инж. Пламен Панчев, че с мащабна обществена подкрепа и решителна воля, и при наличие на подкрепа на местна и държавна власт от Пловдив сплотени в едно към една цел – всяка прогресивна идея от нова и мащабна икономическа зона в България е напълно реализуема в бърз срок.

 “Клъстер Черноморска Икономическа зона” (КЧИЗ) е иновационен индустриален проект в България с площ от 6 700 000 м2 за привличане на мащабни инвестиции (ПЧИ) в черноморска икономическа зона (ЧИЗ), Североизточен и Северен централен райони на България.

 Проекта на СНЦ “КЧИЗ” в обществена полза за нов български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) през пристанище Варна и град Варна вече е подкрепен от Областни администрации – Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе, и общини Аксаково, Девня, Добрич, Шумен, Русе, от г-н Иван Портних кмет на Община Варна, Постоянна Комисия (ПК) “Европейски въпроси и международно сътрудничество” към Общински съвет -Варна и от Пристанище Варна ЕАД.

🇧🇬 Някои хора искат да го направят, други мечтаят да го направят, а трети просто го правят. Mайкъл Джордан

Д-р инж. Дойчин Ников – председател на сдружение Клъстер Черноморска Икономическа Зона (КЧИЗ) и на сдружение “Бъдеще за Варна”

 

Д-р инж. Дойчин Ников, СНЦ КЧИЗ

Д-р инж. Дойчин Ников, председател на Клъстер Черноморска Икономическа Зона (bsezcluster.org), автор на мащабни проекти за Варна, подкрепени в пълен обем вече от 5 области и 8 общини от Североизточна България, от г-н Иван Портних – кмет Община Варна и от комисията „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към местния парламент, подкрепени и от общини Белослав, Девня и Аксаково в конкретни съгласувани проекти:  «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway за Североизточна България;  «Европейски Експо Център Варна (Нов Логистичен и Реекспортен хъб към СЕЕ) за внос и износ» в близост Фериботен комплекс Варна и   «Втори Аспарухов мост на две нива» съглано утвърденото трасе за втори мост заложено в действащият Общ устройствен план – Варна.

Харесваш идеите ни? Сподели ги:

Искаме да чуем твоето мнение:

Ще се радваме да чуем всички ваши идеи, предложения, критики или похвали! Коментирай и ни кажи в каква Варна искаш да живееш.

Прочети още за гр. Варна от Д-р инж. Дойчин Ников ...

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share