Нов «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа) – EU Gateway»

Проектна мисия: „При реализация на проекта «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Според оценките на експерти най-малко 3-4% от тези потоци ще бъдат трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна. Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.9 милиарда долара, а в държавния бюджет ще са в размер на 410 милиона долара под формата на данъци, при което ще се развият експортните дейности и реекспорта. Допълнително, проектът ще доведе до подобряване на конкурентната позиция на българските фирми чрез намаляване на логистичните разходи с 10% и откриването на 48.000 работни места.“  д-р инж.Дойчин Ников, Председател НПО „Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

  • ДАТА: 14 ЮЛИ, 2017 г.
  • КЛИЕНТ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА, МТ И МРРБ
  • СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА: до 7 години
  • ПРОЕКТНИЯТ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА В ПЪЛЕН ОБЕМ: 0,8 милиарда ЕВРО за I Етап
  • ПЪРВОНАЧАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЧЕТ ЗА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: ROI над 10%
  • ОФИЦИАЛНО ЗАЯВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ ПРОЕКТА: Областна Администрация Варна, Добрич, Шумен и Разград

Related Works

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
bg_BGBG
en_USEN bg_BGBG