Категория: 12. Култура и историческо наследство

Основната ни дейност по опазване на културното наследство в ефективното му съзряване ще е насочена четири основни направление: I.1. Приоритет – Улеснена реставрация на старите сгради с нов пакет предложения за реформи С помощта на експерти ще изготвим нов пакет от ефективни предложения базирани на европейска практика за промени в законодателството, които да позволят на
Варна е град с хилядолетна история и с богато културно и архитектурно наследство от множество паметници на културата. Бездействието на Министерството на културата и основно пасивната дейност в обем по липса на реализирани мащабни проекти с европейски средства по реставрация и консервиране (В Община Констанца подобен проект е изпълнен още 2015 година с ЕС финансиране)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG