Категория: 03. Транспортна инфраструктура

Loading

Критериите за приоритизация на проектите (КО): 1. Значение за подобряване на екологичната обстановка в града: Принос към намаляване замърсява-нето на въздуха в ключови райони, включително чрез разтоварване на трафика в централната градска част, намаляване на вредните емисии и др.; 2. Значение на обекта за транспортната инфраструктура и градския трафик; 3. Необходимост от отчуждавания за целите

Loading

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share