Категория: 24. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

Loading

Панорамен вид на ДКС-Варна през последните 6 години Не зависимо от почти половин милиардният си общински бюджет за 2020 година, Варна си остава единственият голям град, който няма индустриална зона, няма и Експо център в качеството си на европейски град и при факт от вече 10 години членство в Европа. За това време Барселона си

Loading

Критериите за приоритизация на проектите (КО): 1. Значение за подобряване на екологичната обстановка в града: Принос към намаляване замърсява-нето на въздуха в ключови райони, включително чрез разтоварване на трафика в централната градска част, намаляване на вредните емисии и др.; 2. Значение на обекта за транспортната инфраструктура и градския трафик; 3. Необходимост от отчуждавания за целите

Loading

Успешни примери от Европа за реализация на общински училища изцяло 100% чрез ЕС финансиране ЕФРР, ЕИБ и ПЧП: Нови 24 училища в Община Атика – Гърция, ОП (65% ЕФРР, 35% ЕИБ ) 2007-2014 година Общата стойност на проекта е 110 млн. евро ( 65% ЕС безвъзмездно финансиране и 35% ЕИБ чрез ПЧИ). Този проект включва

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Loading

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share