Категория: 23. ОП “Региони в растеж”

Д-р инж. Дойчин Ников: От години саботиране на европейски инвестиции към Варна от Иван Портних доведе до пълна изолация на град Варна и региона от всякакви мащабни инвестиции. “Само за последните 10 години Варна е посетена от 40 китайски делегации и до сега (забележете), няма нито една китайска инвестиция край Варна? И това при условие,

“Сегашното управление на града в лицето на г-н Иван Портних няма никаква алтернатива за финансиране и за изграждане на Аспарухов мост от втори мост през варненското езеро в близките 10 години. Експертният им капацитет изцяло се свежда само до едни гръмки обещания за избори, но без нещо в намерения и във възможности да направят –

Според ИПГВР на Варна средно за целия град има недостиг от 42% паркоместа. Особено остро стои този въпрос в централната градска част, поради обстоятелството, че това е зоната, в която се реализират над 20 % от дневните пътувания със стопанска цел, става ясно, че в нея въпросът с паркирането стои най-остро. С най-голяма сила това

Основен акцент в район Приморски през 2019-2023 година ще бъде ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на нови дървета и растителност, които подобряват средата и пречистват въздуха, също ще акцентираме за инициативи с гражданите по облагородяване на площите в подходяща зеленина. Решаване на проблемите с паркирането, подновяване на детските и спортните площадки ще е друг
Основен акцент в облагородяване на подзоната ще включва облагородяване на  Морска градина (Приморски парк имоти с ПИ 10135.2561.1; ПИ 10135.1509.1 прибл.РЗП 176 773,62кв.м) през 2019-2023 година, като ще включва дейности: 1) Рехабилитация на улична мрежа (вкл.- алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура; 2) Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и
Подобряването на качеството на средата в кварталите е ключов елемент от нашия План за Варна. Ще планираме всеобхватно и систематично обновяване на кварталната инфраструктура – приоритетно с ЕС средства. Основен акцент в район Одесос през 2019-2023 година ще бъде ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на нови дървета и растителност, които подобряват средата и пречистват
Подобряването на качеството на средата в кварталите е ключов елемент от нашия План за Варна. Ще планираме всеобхватно и систематично обновяване на кварталната инфраструктура – приоритетно с ЕС средства. Основен акцент в кв. Аспарухово през 2019-2023 година ще бъде ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на нови дървета и растителност, които подобряват средата и пречистват
Зона на въздействие с публични функции с обществена значимост (ЗВII) Подобряването на качеството на средата в кварталите е ключов елемент от нашия План за Варна. Ще планираме всеобхватно и систематично обновяване на кварталната инфраструктура – приоритетно с ЕС средства. Основен акцент ще бъде ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на нови дървета и растителност, които
 Ще бъде извършено благоустройство в подзона район Владислав Варненчик от 1 240 530 кв.м. - бул.„ 3-ти Март” – „Константин Фружин” – „Св.св.Константин и Елена” – „Янко Мустаков” – „Боян Илиев” – „Асен Разцветников”. Включително е планирано благоустройство в районен парк Владиславово (вкл. Изграждане на площадки за слейт и ролери). 1) Благоустрояване на междублокови пространства в цялата
Ще бъде извършено благоустройство в подзона район Младост от 1 007 937 кв.м. - бул.„3-ти Март” – бул.„Ян Ху-нияди” – бул.„Сливница” – бул.„Република”. Включително е планиран - районен парк в район Младост, и изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих. 1) Благоустрояване на междублокови пространства в цялата подзона Което ще включва: - Рехабилитация на улична
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG