Категория: 07. Социална и жилищна политика

Ако едно социално общество не може да се грижи за най-уязвимите си членове, то това общество не може да се грижи и за себе си. Не можем да прием за европейски ниво на един град или в 21 –век, където един квартал (с. Каменар) няма поликлиника, нямат лекар, няма стоматологичен кабинет и лекар, липсва санитар,
07.IV. ПРИОРИТЕТ: Реализация на инфраструктурни проекти в жилищни зони съобразено с ЕС норми и в модерни концепции от Европа Ще се тоалират проекти на изявени, иновативни архитекти и модерни европейски градоустройствени концепции за реализация само на инфраструктурни и транспортни проекти в жилищни зони съобразени напълни с ЕС норми и за модерна градска среда първостепенно за
07.III ПРИОРИТЕТ: Преустановяване на практика за събаряне на жилища, без предоставяне на алтернатива (1) Практиките за разрушаване на единствени жилища на ромски семейства във България от общинската администрация дават доказателства за дискриминация на етническа основа и нарушаване на правата на засегнатите: Издаването и изпълнението на заповеди за разрушаване на незаконни жилищни постройки засяга особено неблагоприятно и

Успешни примери от Европа: Успешна инициатива общински жилеща Виена – “Municipal Housing in Vienna” Две трети от виенските граждани живеят в общински или публично субсидирани жилища и осем от десетте построени апартамента в града днес се финансират от Виена схема за жилищна субсидия. За много години Виена е призната като международен пионер публично – субсидирано

Успешни примери от Европа: Успешна инициатива общински жилеща Виена – “Municipal Housing in Vienna” Две трети от виенските граждани живеят в общински или публично субсидирани жилища и осем от десетте построени апартамента в града днес се финансират от Виена схема за жилищна субсидия. За много години Виена е призната като международен пионер публично – субсидирано

Неразделна част от нашият План за Варна за развитие на града в полза на гражданите е предоставянето на качествени социални услуги на цялата територия на община Варна. 07.1. Приоритет - равнопоставен достъп до възможности за икономическо развитие за всички свои граждани Целта на социалните политики, които една община следва да прилага, е чрез тях да
Неразделна част от нашият План за Варна за развитие на града в полза на гражданите е предоставянето на качествени услуги по здравеопазване, до болнична и спешна помощ на цялата територия на община Варна и в близките курортни комплекси. По официални данни само 58 % от населените места, обслужвани в страната, имат възможност да получат спешна
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG