Проектно предложение за включването на Индустриален парк Шумен към Новия Логистичен Коридор през България: “Азия-Варна-Шумен-Разград-Русе-СЕЕ” на КЧИЗ. Областна администрация Шумен подкрепи изграждане на “Логистичен и реекспорт хъб за Централна и Източна Европа – Bulgaria Gateway” в област Варна.

Project proposal for the inclusion of Shumen Industrial Park to The new Logistics Corridor through Bulgaria: “Asia-Varna-Shumen-Razgrad-Rousse-CEE” of the BSEZC. District Administration Shumen supported the construction of the “Logistics and Re-export hub for Central and Eastern Europe – Bulgaria Gateway” in Varna region.

2017 2017
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share