Loading

Д-р инж. Дойчин Ников: Крачка напред в правилната посока за развитието на Варна и на Североизточна България.

За 10 години методична къртовска работа и борба с управляващото статукво по създаване на клъстер Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ) се изгради клъстер обединяващ в едно въжделенията и желанието на всички области управи на областите Варна, Русе, Бургас, Добрич, Търговище, Шумен и Разград за създаване на единен механизъм за съвместна работа свързана с привличане на европейски средства за създаване и реализацията на мащабни икономически проекти, които да поставят ново начало в обновлението на икономическото развитието на региона.

Практически резултат на тази многогодишна работа беше осъществената срещата на областните администрации на Варна, Русе, Бургас, Добрич, Търговище, Шумен и Разград през 2022 година и на която среща:

🍀 Всички областни управители се обединиха да работят интегрирано.

🍀 На която среща присъства настоящият кмет Благомир Коцев.

🍀 На която среща с пълно единодушие беше учредена междуведомствена работна група за “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“ включваща изброените области и общини за реализация на всякакви проекти превръщащи клъстера в сърцето на икономическото развитие на Североизточна България.

🍀 И на която среща представители на изпълнителната власт – областните управители на областите включени в клъстера (области Варна, Бургас, Добрич, Търговище, Шумен, Разград и Русе) единодушно избраха за председател на междуведомствената група- Д-р инж. Дойчин Ников.

С най-голяма радост виждаме, че днешният кмет Благомир Коцев слага началото на практическата реализация на решенията на учредителното събрание на клъстера (ЧИЗ).

Истинска решителност за превеждане в изпълнение на мащабните проекти разработени и придвижени от клъстера е това, че новите кметове на общини са изпълнени с решителност да изпълняват дългосрочен план за икономическото развитие до 2030 година на Варна и на целия Североизточен регион.

Защото мащабните икономически проекти заложени в Клъстер Черноморска Икономическа Зона са единствени проекти допуснати за европейско финансиране от Брюксел, ЕИБ или по плана Юнкер, включени в Интегрираната териториална стратегия на Североизточния район (СИР) и в действащите планове 2021-2027 година за Интегрирано развитие на Община Варна, Община Белослав, Община Девня, Община Провадия, Община Завет, Община Лозница, Община Каспичан, Община Шумен, Община Добрич и Община Разград.

Д-р инж. Дойчин Ников – председател на междуведомствена работна група за “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“.

Междуведомствената група “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“ остава отворена за включване на общини и области от Североизточна България {за контакт с нас!}


Постоянни членове на междуведомствена работна група “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“ към този момент са:

(1) Всички областни администрации на области Варна, Русе, Бургас, Добрич, Търговище, Шумен и Разград, общини – Община Варна, Община Бургас, Община Аксаково, Община Девня и Община Белослав.

(2) Постоянни членове на междуведомствена работна група “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“ са:

– Председателя и зам. председателя на Комисията по транспорт и съобщенията и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание (НС);

– И на министерствата: Министерство на регионалното развитие и благоустройството – представлявано от министъра, Министерство на транспорта и съобщенията – представлявано от министъра, Министерство на икономиката и индустрията – представлявано от министъра, Министерство на иновациите и растежа – представлявано от министъра и Министерство на Околната Среда и Водите – представлявано от министъра.

(3) Постоянни членове на междуведомствена работна група са и:

РИОС-Варна – представлявана от Директора, Дирекция “ПР към Басейнова дирекция “Черноморски Региона” – представлявана от Изпълнителният директор, Пристанище Варна ЕАД – представлявана от Директор;

Варненска Търговска-Индустриална Камара – представлявана от Председател, СНЦ “Регионален Иновационен Център” – представлявана от Председател и Движение “Защита на гражданите и държавата” – представлявана от Председател.

(4) На следваща среща планирана за началото на 2024 година към междуведомствената работна група са официално поканени, а също са изявели желание да бъдат включени нови постоянни членове на междуведомствената група “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“:

– Кмета на Община Бургас, кмета на Община Белослав, кмета на Община Девня, кмета на Община Аксаково, кмета на Община Провадия, кмета на Община Завет, кмета на Община Лозница, кмета на Община Каспичан, кмета на Община Шумен, кмета на Община Добрич и кмета на Община Разград.

(5) Междуведомствената група “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“ остава отвори за включване на общини и области от Североизточна България {за контакт с нас}.

Междуведомствената група “Ускорено Икономическо Развитие на Черноморска Икономическа Зона (ЧИЗ)“ остава отворена за включване на общини и области от Североизточна България {за контакт с нас}.

Неправителствена организация Клъстер Черноморска Икономическа Зона обявява инициативен комитет за реализация на втори мост край Варна. Дойчин Ников: Решението Варна да има мащабна индустриална зона скоро е само едно в Брюксел.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share