Loading

Общински съвет – Девня, заяви своята подкрепа към проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway“ на СНЦ „КЧИЗ“ 

Относно: Подкрепа за изпълнение на Проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа – EU Gateway)

“С явно гласуване от 13 общински съветници присъстват 13, от тях с тринадесет гласа “за”, “против” и “въздържали се” – няма, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет Девня прие

РЕШЕНИЕ №577

    Обшинският съвет – Девня изразява подкрепа за проект „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа – EU Gateway)” на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Клъстер Черноморска Икономическа Зона”. 

ВЛАДИМИР НЕНКОВ (п) (Председател на Общински съвет Девня), Протоколист (п) (Р.Димитрова)

(Заявена подкрепа чрез протокол 47/28.02.2019г.  от заседание на Общински съвет- гр. Девня)

Aksakovo Municipality supported the project „Bulgarian Logistics Corridor (Asia-Port Varna-Central Europe) – EU Gateway” of NPA “Black Sea Economic Zone Cluster“ Община Белослав подкрепи проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share