Loading

На 20.05.2019 година в 13.00 часа в Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство (МРРБ) се проведе важна работна среща и първа на ниво град София на тема “Реализация на Вторият Аспарухов мост във Варна до 2030 година”.  

По инициатива на Клъстер Черноморска Икономическа Зона “КЧИЗ” (сдружение в обществена полза) бе организирана първа работна среща по тема “Реализация на Вторият Аспарухов мост във Варна до 2030 година” на ниво София в  Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство (МРРБ).

Работна среща беше инициирана по инициатива на клъстер КЧИЗ след проведени редица инициативи, като стартираната “Петиция за изграждане на Втори мост във Варна до 2030 година“. Тази инициатива на клъстера за решаване на важният проблем за Варна получи широк отзвук в редица национални медии, като- БНТ: “Във Варна настояват за изграждането на втори Аспарухов мост“, ТВ”Черно море” – Щрихи от утрото “Граждани искат втори Аспарухов мост до 2030 година“, Медия груп 24 ООД (Varna24.bg): “Варненци искат вторият Аспарухов мост да е готов до 2030 г.“,   Нова Варна: “Д-р инж Дойчин Ников за проекта за втори Аспарухов мост и Индустриална зона край Варна“, както и други медии ангажирани лично с важният проблем за град Варна и с изпълнението на конкретни поставени цели от клъстера:

  ЦЕЛ I: Получаване на обществена подкрепа за инициативата на клъстера КЧИЗ по реализация на втори мост във Варна до 2030 година, планиране и намиране на финансиране.

ЦЕЛ II : Пряка ангажираност към реални действие на ресорните държавни институции (МРРБ) и ресорните държавни лица на ниво град София, а именно на:  г-н НИКОЛАЙ НАНКОВ – зам. министър МРРБ, г-н БОЙКО БОРИСОВ – министър-председател  на Република България и  г-н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ – Заместник министър-председател.

✔️ В продължение на шест години от редица експерти на клъстера КЧИЗ са извършени – експертни анализи, обосновки за финансиране, 3D визуализации и конкретни варианти от проектни предложения за реализация на втори мостове в град  Варна, като проект „Втори Аспарухов мост (кабелен) преди Казашко“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“, проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост” на СНЦ „Бъдеще за Варна“, проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “КЧИЗ“, проект „Втори Аспарухов мост (кабелен) на едно ниво“ на СНЦ „Бъдеще за Варна“ и СНЦ “КЧИЗ“ и проект „Втори Аспарухов мост на две нива“ на СНЦ “КЧИЗ“.

✔️ Бяха проведени и редица работни срещи на ескперти на СНЦ “КЧИЗ” в Областна администрация Варна, срещи и разговори с г-н Иван Портних – кмет на Община Варна, работна среща с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), работна среща в Пристанище Варна  и проведени работни разговори с експерти на ниво Брюксел. Също през месец април тази година Д-р инж. Дойчин Ников – председател на СНЦ “КЧИЗ” активно участва в обществена дискусия “Европа в нашият дом” или дискусия с гражданите за бъдещото развитие на Варна проведена на 12 април 2019 година в хотел Черно море на която взе участие заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството  г-н Николай Нанков (МРРБ).

✔️ Бяха изпратени редица писма от СНЦ “КЧИЗ” до държавни институции в цел организиране на експертна среща по темата за втори мост във Варна – като конкретни писма бяха изпратени до г-н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ – Заместник министър-председател и  Вицепремиер по европейските фондове на 04.02.2019 година, до г-н Стоян Пасев – областен управител на Варна (РД-18-9907-87/14.11.2018) с молба за съдействие, а също и до други държавни институции (Община Варна, Общински съвет -Варна и други).

Вече е факт и първа работна среща по тема “Реализация на Вторият Аспарухов мост във Варна до 2030 година” на ниво София в Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство (МРРБ)!

На работната среща присъстваха – г-жа Веселина Терзийска – главен секретар на МРРБ, експерти на МРРБ – г-н Атанас Бояджиев (съветник на зам. министъра на МРРБ – г-н Николай Нанков), експерти от Брюксел (експерт по ЕС финансиране на инфраструктурни проекти), експерт инвестиции и експерт от СНЦ “КЧИЗ” – Д-р инжДойчин Ников и други лица.

За съжаление някой важни лица поради служебни ангажименти не присъстваха на първата работна среща в МРРБ (както беше беше потвърдено и планирано на тази дата от тях), а именно: г-н Николай Нанков (зам. министър на МРРБ) поради ангажимент в Пазарджик и в Поморие, непресъстваха и г-н Иван Портних – кмет на Община Варна поради ангажимент в град Варна и г-н Стоян Пасев – областен управител на област Варна.

Експертите на МРРБ бяха запознати опертавно и в пълен обем с направените детайлни анализи, всички проектни предложение и наличните обосновки за ЕС финансиране за изграждане на втори мост във Варна от Д-р инж. Дойчин Ников.

Също г-н Дойчин Ников запозна експертите МРРБ и лично г-жа Веселина Терзийска – главният секретар на МРРБ, и с мащабният проект на СНЦ “КЧИЗ” «Български Логистичен Коридор (Азия-Порт Варна-Централна Европа)» – EU Gateway или EGP проект. При реализация на такъв проект за нов коридор се планува да се пренасочи през България голяма част от съществуващите и бъдещите международните търговски потоци от Азия и Близкия Изток към Централна и Източна Европа в обем от над 300 милиарда $ за една година. Този проект днес е практически подкрепен от цяла Североизточна България (5 области, 8 общини и Пристанище Варна). При реализация на този проекта на СНЦ “КЧИЗ” се планува реализация на три нови индустриални зони.

Планува се изграждане на нови индустриални зони край Варна от 3666 декара (ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК & ЕВРОПЕЙСКИ ЕКСПО ЦЕНТЪР – ВАРНА, зона подкрепена от Община Варна – кмет Иван Портних, Общини Белослав, Девня и Аксаково, Областни аднистрации – Варна, Добрич, Шумен, Разград и Русе),  нова зона край град Добрич от 600 декара   (ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ, нова зона подкрепена от Община Добрич и Областна администрация Добрич) и нова индустриална зона край град Разград от 77 декара (ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК РАЗГРАД, нова зона подкрепена от Областна администрация Разград.

Беше изказано становище на база детайлни анализи и оценките на експерти на СНЦ “КЧИЗ“, че най-малко 3-4% от тези потоци ще бъдат трансформирани при изграждане на Реекспортен Хъб в региона на град Варна. Очаквани допълнителни приходи в БВП са в размер 3.9 милиарда долара, а постъпленията в държавния бюджет ще са в размер на 410 милиона долара под формата на данъци, при което ще се развият експортните дейности и реекспорта – като за реализация на проекта е изключително важно планирането в реализация на дълбоководен контейнерен терминал в Пристанище Варна.

Допълнително Д-р инж. Дойчин Ников от СНЦ “КЧИЗ” запозна накратко всички пресъстващите и с разработената вече обща концепция от клъстера и негово авторство за достъп на дълбоководни кораби до Варненското езеро. Или конкретно два проекта на СНЦ “КЧИЗ” за постигане на такъв достъп – проект №1 & №2 Пристанище Варна = 3 в 1 „Дълбоководен терминал & Шлюз & Mост”  и  проекта „Втори Аспарухов мост на две нива“  с Air draft = 57.91 м на моста. Беше посочен размера на нужната инвестиция и за възможности за реализация на проектите с ЕС финансиране и с участие чрез ПЧП.

Направените обемни анализи за шест години в наличните ограничения за достъп днес от достъп на дълбоководни кораби във Варненското езеро и инженерни решение в готови проекти от клъстера, която готова, обща и завършена концепция е вече представена на вниманието на ДП“ПИ”, Пристанище Варна и Областна администрация Варна.” заяви на срещата Д-р инжДойчин Ников.

От него беше заявено, че преставената концепцията покрива напълно намеренията на правителството за преместване на товарното пристанище към Пристанище Варна – Запад и последващата му модернизация като пристанище планирана до 2025 година.

Представителите МРРБ бяха уведомени, че концепцията на СНЦ “КЧИЗ” за достъп на дълбоководни кораби е вече официално подкрепена от Областна администрация Варна и от Пристанище Варна ЕАД. Като Пристанище Варна ЕАД е подкрепила концепцията от гледна точна на реализация в бъдеще му развитие – заявено след проведени работни двустранни срещи и дискусия с експерти на клъстера. Ръководството на пристанището е изявило намерение в желание пристанището в бъдеще да се развива като дълбоководно пристанище с дълбоководни контейнерни и други специализирани терминали, като стратегическо пристанище в Черно море и като врата към Европа и Азия.

Представителите на МРРБ също бяха уведомени, че Пристанище Варна ЕАД е заявила официално подкрепа към клъстера за реализация на важният проект на СНЦ “КЧИЗ” от изграждане на нов логистичен коридор през пристанището и през Варна.

На срещата, пресъстващи експерти от Брюксел, който запознаха експертите на МРРБ за стъпките и възможностите за ЕС финансиране като конкретно:

  • първо в цел изработка на технически проект за втори мост чрез получаване на безвъзмездно ЕС финансиране до 6 месеца;
  • второ за оперативните възможности за получаване на ЕС финансиране за провеждане на геоложки проучвания на база вече реализирани подобни проекти от практика в Европа от налични ЕС фондове и ЕС грандове;
  • трето, професионален опит лично на експертите на база участие в подобни инфраструктурни проекти и конкретно участие в проекта за мост в Хърватска и постигнато успешно осигуряванена 85% ЕС безвъзмездно финансиране още 2017 година.

Също експертите от Брюксел представиха наличните възможностите за подаване на проектно предложение за втори мост още 2019 година в Брюксел в цел осигуряване ЕС финансиране и заявяването му в новият програмен период за България от стъпки.

Според тях на база представените вече обосновки, ЕС финансирането е напълно постижимо за проекта от втори мост във Варна на СНЦ “КЧИЗ”. Проекта на СНЦ “КЧИЗ” от мост две нива има напълно готовата и завършена обща концепция от развитие на град Варна – социална, икономическа и транспортна, като плануван нов логистичен коридор през Североизточна България и като развитие на пристанище.

Изказано беше мнение, че е нужно възможно най-скоро проекта да бъде представен и презентиран по-възможност още месец юни в Брюксел в наличният офис на Община Варна (в Брюксел).

Експерт по инвестиционно финансиране от чужбина представи интереса на потенциални инвеститорите  към  проекта “Втори мост на две нива” на СНЦ “КЧИЗ”.  Заявен беше интерес за участие на потенциални инвеститори (чрез ПЧП) за реализация на второ ниво на моста.

Беше заявено, че представеният им бизнес план има голяма положителна възвращаемост на инвестиция, която е заложена в проекта чрез възвращаемост на инвестицията от реализация на търговски площи във второ нивото.  Авторска концепция е напълно иновативна, чрез плануване на реализация не само от мост като инфраструктурно съоръжение, но и концепция в замисъл от реализация на атрактивна и целогодишна туристически обект – много интересен за посещаемост от туристи от Европа и чужбина.

Експертите на МРРБ исказаха мнение, че според тях проектите на клъстера са „напълно иновативни за България и впечатляващи. Мислено е дългосрочно, дълго време в една обща концепция”  за развитие цяла Североизточна България и на Варна.

Също при завършване на срещата Д-р инжДойчин Ников изрази становище, че е крайно наложително Варна да има обща концепция за развитие планувана поне 20 години напред. Проекта за вторият мост трябва да се разглежда не само като проект за нов мост, а в плоскост като важен инфраструктурен проект за развитие на град Варна и на пристанище Варна, за икономическото развитие на цяла Североизточна България и в цел привличане на мащабни инвестиции ПЧИ в региона на Варна в подобие на Констанца.

“Нужна е експертност и държавническо отношение на ниво София в цел реализация на втора работна среща по-разширена с представители на експерти не само на МРРБ, но и на Министерство на транспорта, Министерство на икономиката и Министерство на финанси.” спомена г-н Дойчин Ников.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в лицето главният секретар Веселина Терзийска изрази становище, че срещата е ползотворна, че с представените възможности от експерти ще бъде запознат лично г-н Николай Наков и че в най-скоро време участниците на работната среща ще получат окончателното становището от зам. министъра на МРРБ – г-н Николай Нанков, ще бъде ли стартиран проект за изграждане на втори Аспарухов мост във Варна 2019 година и за взето държавно решение за оперативно кандидатстване в Брюксел от представени възможности.

Община Белослав подкрепи проекта „Български логистичен коридор (Азия – Порт Варна – Централна Европа) – EU Gateway” на СНЦ “Клъстер Черноморска Икономическа Зона“ КЧИЗ (и експерти СНЦ Бъдеще за Варна) изискват законодателна промяна в провеждане на задължителна обществена дискусия и консултация преди всяка промяна на генералните планове на пристанища в България

3 thoughts on “Първа работна среща по тема “Реализация на Вторият Аспарухов мост във Варна до 2030 година” на ниво София в  Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство (МРРБ) по инициатива на СНЦ “КЧИЗ” и СНЦ “Бъдеще за Варна””

    Pingback: Открито писмо към Бойко Борисов и към Изпълнителната комисия на ГЕРБ с искане на оставка на кмета Иван Портних и за отегляне на номинацията

    Pingback: Открито писмо към Бойко Борисов и към Изпълнителната комисия на ГЕРБ с искане на оставка на кмета Иван Портних и за отегляне на номинацията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share