Категория: 14. Общ устройствен план

Панорамен вид на ДКС-Варна през последните 6 години Не зависимо от почти половин милиардният си общински бюджет за 2020 година, Варна си остава единственият голям град, който няма индустриална зона, няма и Експо център в качеството си на европейски град и при факт от вече 10 години членство в Европа. За това време Барселона си

Общ устройствен план на община Варна още от 2013 година. конкретизира предложението на ОГП – 80 (Схема на първостепенната улична мрежа) за изнасяне на товарна ж. п. гара  от централната зона на града на запад до с. Тополи. В Общия Устройствен План (ОУП) се предлага изнасяне и на товарното пристанище на запад, строителство на ново
Варна заема ключово положение между страните от Централна и Южна Европа, региона на р. Дунав, балканските страни и Средния Изток, което прави Пристанище Варна основен пункт от Общоевропейския транспортен коридор VIII Дурас-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна. Пристанище Варна е и основен пункт в логистичната верига на ОЕТК №8 от Италия през Албания и Македония към Средна Азия и посредством
В икономическия профил на община Варна и Варненска област туризмът в Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027г. (ПИРО)  трябва да е един от основните приоритетни и структуроопределящи отрасли на икономиката. Рекреационните характеристики на областта, наличието на множество минерални извори, мрежата от защитени територии и сравнително добре развитата инфраструктура по крайбрежието създават всички
Не зависимо от почти половин милиардният си общински бюджет за 2019 година, Варна си остава единственият голям град, който няма индустриална зона, няма и Експо център в качеството си на европейски град и при факт от вече 10 години членство в Европа. За това време Барселона си изгради модерен експо център Fira Barcelona, също и
Още от 2014 година в Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна за периода 2014-2020 г. фигурира налична концепция за изграждане на “ЧЕРНОМОРСКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - ВАРНА” (ЧВПВ), който представлява обособена зона с изградена инфраструктура (сгради, офиси, лаборатории, учебни зали, рекреационни площи, озеленяване и т.н.), която обединява усилията на научно-изследователски институти, университети, високотехнологични предприятия,
Aспарухов мост е съоръжение от общоградско значение, в по-голямата си част мостът попада в район Аспарухово и част в район Одесос. Моста е единствената връзка между северната и южната част на град Варна и поради изчерпаната си пропускателна способност, днес има назряла необходимостта в града от осъществяване и на други пътни връзки в алтернатива. Това
07.IV. ПРИОРИТЕТ: Реализация на инфраструктурни проекти в жилищни зони съобразено с ЕС норми и в модерни концепции от Европа Ще се тоалират проекти на изявени, иновативни архитекти и модерни европейски градоустройствени концепции за реализация само на инфраструктурни и транспортни проекти в жилищни зони съобразени напълни с ЕС норми и за модерна градска среда първостепенно за
Според направената официална демографска прогноза постоянното население на града до 2030 г. ще достигне половин милион души. Според експерти обаче реалната цифра ще е по-скоро до 2 милиона души, вземайки предвид и временно пребиваващите. Тролейбусният транспорт транспорт е напълно неефективен за нуждите на град Варна. Основният проблем е свързан с това, че по улиците на
Приоритетна реализация само на проекти за нова транспортна инфраструктура – получели обществена подкрепа от мнозинството граждани след проведено съгласуване на всички нива – от долу на горе. Проектирането транспортна инфраструктура в един европейски град е пряко обвързано с градската среда трябва да започва и да свършва с мисъл за хората и в потребност за хората
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG