Категория: 05. Паркинги и гаражи

Според ИПГВР на Варна средно за целия град има недостиг от 42% паркоместа. Особено остро стои този въпрос в централната градска част, поради обстоятелството, че това е зоната, в която се реализират над 20 % от дневните пътувания със стопанска цел, става ясно, че в нея въпросът с паркирането стои най-остро. С най-голяма сила това

Всеки европейски град се нуждае от модерна квартална (градска) среда за жителите им – с модерни спортни площадки, модерни търговски части, модерни  базари с европейски облик с богата зеленина и удобни площи за обществени прояви близко до домовете за което и ние приоритетно ще работим постоянно за град Варна. За съжаление с всеки ден в
Степента на моторизация в града за последните 10 години се е увеличила минимум с 10 пункта. В момента Варна няма ПУМ (Първостепенната улична мрежа), отговаряща на достигнатата степен на моторизация. Прогнозира се степента на моторизация за 2030 година да достигне 585/1000 души (585 автомобила на 1000 жители) изключително висока за Европа. Проблемът с паркирането е
Степента на моторизация в града за последните 10 години се е увеличила минимум с 10 пункта. В момента Варна няма ПУМ (Първостепенната улична мрежа), отговаряща на достигнатата степен на моторизация. Прогнозира се степента на моторизация за 2030 година да достигне 585/1000 души (585 автомобила на 1000 жители) изключително висока за Европа. ✔️ Πo пpeдвapитeлни дaнни
Намирането  на решение за паркирането в рамките на градски център на Варна наистина е сложна, но не и невъзможна задача и това се доказва чрез успешни примери в много градове в Европа. Пример за това е Белград, където  само в центъра има 7050 места в общински многоетажни паркинги, а в Скопие числото е 2516. Такива
Степента на моторизация в града за последните 10 години се е увеличила минимум с 10 пункта. В момента Варна няма ПУМ (Първостепенната улична мрежа), отговаряща на достигнатата степен на моторизация. Прогнозира се степента на моторизация за 2030 година да достигне 585/1000 души (585 автомобила на 1000 жители) изключително висока за Европа. Първостепенната улична мрежа (ПУМ)
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG