Категория: 24. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

“Сегашното управление на града в лицето на г-н Иван Портних няма никаква алтернатива за финансиране и за изграждане на Аспарухов мост от втори мост през варненското езеро в близките 10 години. Експертният им капацитет изцяло се свежда само до едни гръмки обещания за избори, но без нещо в намерения и във възможности да направят –

Панорамен вид на ДКС-Варна през последните 6 години Не зависимо от почти половин милиардният си общински бюджет за 2020 година, Варна си остава единственият голям град, който няма индустриална зона, няма и Експо център в качеството си на европейски град и при факт от вече 10 години членство в Европа. За това време Барселона си

Критериите за приоритизация на проектите (КО): 1. Значение за подобряване на екологичната обстановка в града: Принос към намаляване замърсява-нето на въздуха в ключови райони, включително чрез разтоварване на трафика в централната градска част, намаляване на вредните емисии и др.; 2. Значение на обекта за транспортната инфраструктура и градския трафик; 3. Необходимост от отчуждавания за целите

Успешни примери от Европа за реализация на общински училища изцяло 100% чрез ЕС финансиране ЕФРР, ЕИБ и ПЧП: Нови 24 училища в Община Атика – Гърция, ОП (65% ЕФРР, 35% ЕИБ ) 2007-2014 година Общата стойност на проекта е 110 млн. евро ( 65% ЕС безвъзмездно финансиране и 35% ЕИБ чрез ПЧИ). Този проект включва

Общ устройствен план на община Варна още от 2013 година. конкретизира предложението на ОГП – 80 (Схема на първостепенната улична мрежа) за изнасяне на товарна ж. п. гара  от централната зона на града на запад до с. Тополи. В Общия Устройствен План (ОУП) се предлага изнасяне и на товарното пристанище на запад, строителство на ново
Варна заема ключово положение между страните от Централна и Южна Европа, региона на р. Дунав, балканските страни и Средния Изток, което прави Пристанище Варна основен пункт от Общоевропейския транспортен коридор VIII Дурас-Тирана-Скопие-София-Пловдив-Бургас-Варна. Пристанище Варна е и основен пункт в логистичната верига на ОЕТК №8 от Италия през Албания и Македония към Средна Азия и посредством
В икономическия профил на община Варна и Варненска област туризмът в Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027г. (ПИРО)  трябва да е един от основните приоритетни и структуроопределящи отрасли на икономиката. Рекреационните характеристики на областта, наличието на множество минерални извори, мрежата от защитени територии и сравнително добре развитата инфраструктура по крайбрежието създават всички
Не зависимо от почти половин милиардният си общински бюджет за 2019 година, Варна си остава единственият голям град, който няма индустриална зона, няма и Експо център в качеството си на европейски град и при факт от вече 10 години членство в Европа. За това време Барселона си изгради модерен експо център Fira Barcelona, също и
Още от 2014 година в Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна за периода 2014-2020 г. фигурира налична концепция за изграждане на “ЧЕРНОМОРСКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК - ВАРНА” (ЧВПВ), който представлява обособена зона с изградена инфраструктура (сгради, офиси, лаборатории, учебни зали, рекреационни площи, озеленяване и т.н.), която обединява усилията на научно-изследователски институти, университети, високотехнологични предприятия,
Aспарухов мост е съоръжение от общоградско значение, в по-голямата си част мостът попада в район Аспарухово и част в район Одесос. Моста е единствената връзка между северната и южната част на град Варна и поради изчерпаната си пропускателна способност, днес има назряла необходимостта в града от осъществяване и на други пътни връзки в алтернатива. Това
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG