Категория: 20. Общински бюджет

Успешният град днес в Европа е град, който ползва целият си наличен ресурс в полза на развитието си и в полза подобряване на жизнената среда за благото на хората. Град Варна има огромен потенциал – има пет университета, има млади и иновативни архитекти, има колосален брой успели – професионални архитекти, има доказали се във Еропа

Нашата цел – качествено образование за всички – постижимо и достъпно Сериозен пропуск или немарливост на предишната общинската администрация и кмет е че в сайта на общината липсва - Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 година за 2018 година (ОПР). Още 2019 година ще изготвим актуален анализ и отчет за
Нашата цел – качествено образование за всички – постижимо и достъпно Ще въведем нов образователен модел във варненските училища през следващата учебна година (от 2020/2021 година) паралелно ще извършим  масираното обновяването на образователната инфраструктура, включително – нови програми, нови интерактивни дъски с възможности за използване на електронни учебници и на електрони дневници. Три нови програми

“Плаж “Поморие-изток” е един от най-посещаваните плажове в Поморие. Той е разположен на една от най-атрактивните улици в града – ул. “Крайбрежна”. Иван Алексиев – кмет на Поморие, 2018 г. По думите на кмета на града Иван Алексиев плажът е предпочитано място, както от гостите, така и от поморийци, а участването в процедурата за концесия

С мисия за развитие на нашият черноморски град и за постигаме на европейски облик ще формираме общински звено и ще го екипираме с модерна техника (ще търсим и ЕС средства) за регулярно почистване на плажната ивица по примера на Община Валенция и други градове в Европа. Един път за винаги ще решим този хроничен проблем
Основната ни дейност по опазване на културното наследство в ефективното му съзряване ще е насочена четири основни направление: I.1. Приоритет – Улеснена реставрация на старите сгради с нов пакет предложения за реформи С помощта на експерти ще изготвим нов пакет от ефективни предложения базирани на европейска практика за промени в законодателството, които да позволят на
От години работата на една местната власт в един успешен град като Барселона, Мадрид, Хамбург или Констанца - отдавна не е само да поддържа кофите за боклук, пътното осветление в смяна на изгорели лампи, засаждане на цветя, почистване на фонтани, изграждане на умни пешеходни пътеки – мигащи, или изграждане на подземна канализация, асфалтиране на улици
Успешният град днес в Европа е град, който ползва целият си наличен ресурс в полза на развитието си и в полза подобряване на жизнената среда за благото на хората. Града ни Варна има огромен потенциал – има пет университета, има млади и иновативни архитекти, има колосален брой успели – професионални архитекти, има доказали се във
Съгласно българския Закон за омбудсмана той „…се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.”. Омбудсманът изпълнява функциите си, като приема и
Нашата цел – качествено образование за всички – постижимо и достъпно Качеството на образованието е водещ приоритет в глобален мащаб и Европа. Обикновено под качествено образование се разбира модерна учебна сграда, модерни и дигитално обзаведени кабинети и постигнати високи резултати на учениците на изпити по приети формати. Качественото образование обикновено се измерва с крайните резултати
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG