Категория: 08. Администрация

Успешният град днес в Европа е град, който ползва целият си наличен ресурс в полза на развитието си и в полза подобряване на жизнената среда за благото на хората. Град Варна има огромен потенциал – има пет университета, има млади и иновативни архитекти, има колосален брой успели – професионални архитекти, има доказали се във Еропа

Успешният град днес в Европа е град, който ползва целият си наличен ресурс в полза на развитието си и в полза подобряване на жизнената среда за благото на хората. Града ни Варна има огромен потенциал – има пет университета, има млади и иновативни архитекти, има колосален брой успели – професионални архитекти, има доказали се във
Успешният град днес в Европа е град, който ползва целият си наличен ресурс в полза на развитието си и в полза подобряване на жизнената среда за благото на хората. Града ни Варна има огромен потенциал – има пет университета, има млади и иновативни архитекти, има колосален брой успели – професионални архитекти, има доказали се във
Всяка община трябва да се професионално и експертно за това избора на заместник кметове в екип трябва да бъде правилно и внимателно прецизиран – от гледна точка - опит, знания, експертност, програма и мениджърски качества за работа в колектив. Всеки заместник кмет трябва да има точно и ясна развита управленска програма от цели, която той
Участието на гражданите в процеса на самоуправлението е посочено чрез Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление е приет от Народното събрание на 29 май 2009 г. и е обнародван в „Държавен вестник” в бр. 44 от 2009 г, последно изменение и допълнение, бр.56 от 24.07.2015 г., в сила от
Проблемите и нуждите на всеки един квартал във Варна са специфични. Точно такава е ролята на кварталните съвети, които ние искаме да учредим. Дейността на тези съвети ще бъде разписана чрез нов Закона за местното самоуправление и местната администрация на община Варна и наредба, като те ще могат  да изказват мнение и да има демократични
Варна е един от най-приватизираните градове в Европа – поддръжката на уличната и асфалтирането на мрежа, водоснабдяване и поддръжка на канализация, светофарите и осветлението по нея, видео-наблюдението по улици и светофари,   снегопочистването, поддръжката на зелените площи, сметосъбирането са дейности, ВИК и ТЕЦ отоплението, които са разпределени между множество частни фирми, работещи за сериозни печалби, но
ПРИОРИТЕТ: Постигането на интелигентна мобилност („Smart Mobility“) в града IV.1. Приоритет - Интегриране на всички транспортни и логистични системи в града Ще се реализира Интелигентната мобилност („Smart Mobility“) в града, тя конкретно ще обхване интегриране на всички транспортни и логистични системи. Това ще са устойчиви, безопасни и взаимосвързани транспортни системи, които ще включват автобуси, автомобили, велосипеди и
ПРИОРИТЕТ: Реализация на Интелигентно управление (e-Municipality) в Община Варна Интелигентно управление (e-Municipality) ще предложи на един град като Варна, рамка за цялостно градско управление, включително услуги и взаимодействия, които се свързват и интегрират публични, частни, държавни и европейски обществени организации. Така градът може да функционира ефективно като единен организъм. Основен инструмент за това са информационно-комуникационните технологии
Съгласно българския Закон за омбудсмана той „…се застъпва с предвидените в този закон средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.”. Омбудсманът изпълнява функциите си, като приема и
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Pinterest
LinkedIn
LinkedIn
Share
bg_BGBG